Projecten uitgelicht

Achtergrond informatie

Bij IFES-Nederland, een landelijke koepelorganisatie voor studenten-verenigingen, dreigde de organisatie van het landelijke kantoor vast te lopen. Er was onvrede onder de bestaande kantoormedewerkers over de dagelijkse leiding en de wijze waarop taken en processen waren geregeld.

IFES-Nederland te Veenendaal | Herstructureren kantoor

Bij Bible League, een stichting voor wereldwijde bijbelverspreiding, was er vanuit het bestuur onvrede over de financiële rapportage. Er was onvoldoende inzicht in de oorzaken van de teruglopende inkomsten. De boekhouding was prima op orde, maar de aansluiting met de giftenadministratie was moeilijk te maken en een adequate analyse van het geefgedrag ontbrak. Er was sprake van twee afdelingen met twee verschillende systemen. De afstemming verliep niet optimaal. Als interim-controller heeft Hans beide afdelingen en beide systemen op elkaar afgestemd. Daarnaast is de maandrapportage verbeterd en aangevuld met analyses van het geefgedrag.

Bible League te Zeewolde | Optimaliseren rapportages

Bij IFES-Nederland, een landelijke koepelorganisatie voor studenten-verenigingen, zijn alle kantoorsystemen volledig vernieuwd. Via een vernieuwingsproject, project X genoemd, werd binnen enkele maanden de hardware vervangen, MS Office365 geïntroduceerd en een nieuw CRM-systeem (Cherry-T) en een nieuw boekhoudsysteem (MS Navision) geïmplementeerd. De vernieuwing is doorgevoerd zowel op het landelijke kantoor als bij de studentenwerkers die door heel Nederland vanuit huis opereren.

IFES-Nederland te Veenendaal | Volledige vervanging kantoorsystemen

 Bij de Protestante gemeente te Amersfoort is een fusie doorgevoerd van de kerkelijke bureaus van de hervormde, gereformeerde en lutherse gemeente. Daarna is een decentralisatie uitgevoerd van de financiële en ledenadministratie, waarbij respectievelijk Afas en LRP zijn geïmplementeerd.

Protestantse gemeente te Amersfoort | Fuseren en centraliseren

Hans kwam aan boord als interim kantoormanager en is om de tafel gaan zitten met alle medewerkers. Eerst individueel, daarna met z’n allen. Iedereen kreeg de opdracht om zijn taken op post-its te schrijven. Zo kwam aan het licht welke taken werden vergeten en voor welke taken meerdere mensen zich verantwoordelijk voelden. Ook werd gekeken of een taak wel uitgevoerd moest worden. Door te puzzelen met de post-its werd creativiteit aangeboord en een gevoel van saamhorigheid. Er kwam duidelijkheid en daarmee vertrouwen.

Projecten uitgelicht

Achtergrond informatie

IFES-Nederland te Veenendaal | Herstructureren kantoor

Bible League te Zeewolde | Optimaliseren rapportages

Bij Bible League, een stichting voor wereldwijde bijbelverspreiding, was er vanuit het bestuur onvrede over de financiële rapportage. Er was onvoldoende inzicht in de oorzaken van de teruglopende inkomsten. De boekhouding was prima op orde, maar de aansluiting met de giftenadministratie was moeilijk te maken en een adequate analyse van het geefgedrag ontbrak. Er was sprake van twee afdelingen met twee verschillende systemen. De afstemming 

verliep niet optimaal. Als interim-controller heeft Hans beide afdelingen en beide systemen op elkaar afgestemd. Daarnaast is de maandrapportage verbeterd en aangevuld met analyses van het geefgedrag.

IFES-Nederland te Veenendaal | Volledige vervanging kantoorsystemen

Protestantse gemeente te Amersfoort | Fuseren en centraliseren

Projecten uitgelicht

Achtergrond informatie

IFES-Nederland te Veenendaal | Herstructureren kantoor

Bij Bible League, een stichting voor wereldwijde bijbelverspreiding, was er vanuit het bestuur onvrede over de financiële rapportage. Er was onvoldoende inzicht in de oorzaken van de teruglopende inkomsten. De boekhouding was prima op orde, maar de aansluiting met de giftenadministratie was moeilijk te maken en een adequate analyse van het geefgedrag ontbrak. Er was sprake van twee afdelingen met twee verschillende systemen. De afstemming verliep niet optimaal. Als interim-controller heeft Hans beide afdelingen en beide systemen op elkaar afgestemd. Daarnaast is de maandrapportage verbeterd en aangevuld met analyses van het geefgedrag.

IFES-Nederland te Veenendaal | Herstructureren kantoor

Aandacht voor mensen. Verstand van processen en systemen.

Aandacht voor mensen. Verstand van processen en systemen

De brug tussen mens & proces

Aandacht voor mensen.

Verstand van processen en systemen

De brug tussen mens & proces

Aandacht voor mensen.

Verstand van processen en systemen

Logo Hans van der Ploeg Consultancy

Enter your text here

Enter your text here

De brug tussen mens & proces

De brug tussen mens & proces