Diensten voor profit en nonprofit

Het onderscheidend vermogen

Elke kantooromgeving vertoont de neiging na verloop van tijd suboptimaal te gaan functioneren. Daarom is het goed om periodiek kritisch naar de eigen kantooromgeving te kijken en maatregelen te nemen om patronen te doorbreken of systemen te verbeteren. Dat vraagt om moed en (tijds)inspanning. Het helpt vaak als een externe partij even met frisse ogen én kennis van zaken meekijkt. Wij zijn graag voor u die frisse ogen en brengen een ruime ervaring in op het gebied van administratieve processen en systemen. 

We hebben veel ervaring met het managen van implementaties van nieuwe administratieve systemen in een organisatie. Te denken valt aan:

> het implementeren van een nieuw CRM-systeem, 

> het invoeren van een nieuw boekhoudpakket

> de overgang naar een nieuwe office-omgeving

> het samenvoegen van diverse administratieve processen en systemen

Bij een plotseling vacature of een vastgelopen situatie kan interim management een oplossing bieden. U haalt iemand in huis die meteen zijn kennis en ervaring in kan zetten en tijdelijk nieuwe impulsen kan geven.  Wij kunnen interim optreden als kantoormanager, controller, manager op het gebied van financiën en automatisering. Daarnaast blijken we geschikt als crisismanager en verandermanager, waarbij we door een rustige, laagdrempelige stijl snel vertrouwen winnen en samen aan de slag gaan.

Een goede financiële administratie van een organisatie of bedrijf is van essentieel belang voor de continuïteit. Boekhouding heeft een suf imago. ‘Een echte boekhouder’ wordt gezegd van iemand die pietje precies is, alleen gefixeerd op cijfertjes en een beetje wereldvreemd. Natuurlijk is dat een achterhaald beeld. De meeste financiële mensen gedragen zich niet meer als boekhouder en de financiële systemen maken de laatste tijd zo’n snelle ontwikkeling door dat alle medewerkers proactief en accuraat voorzien kunnen worden van de juiste stuurinformatie. Maar wat als u denkt “in onze organisatie is dat nog lang niet het geval”? Wij kunnen u helpen uw financiële administratie te optimaliseren. We hebben jarenlange ervaring in het voeren en inrichten van financiële  administraties.

Voor diverse organisaties fungeren wij als intern controller. Maandelijks worden financiële rapportages opgeleverd en geanalyseerd. Jaarlijks wordt een begroting en een jaarrekening gemaakt. Daarnaast fungeren we voor directie/bestuur als financieel klankbord en vraagbaak. Vanuit deze rol kunnen we ook nieuwe ontwikkelingen starten en begeleiden. 

Kerkelijke bureaus zijn heel divers. In de ene kerkelijk gemeente is er nauwelijks sprake van een ‘bureau’. Alle administratieve taken zijn verdeeld over meerdere vrijwilligers. Naarmate een kerkelijke gemeente groter wordt ontstaat behoefte aan een kerkelijk bureau als fysieke plek waar alle administratieve taken worden verricht. Die taken kunnen uitgevoerd worden door vrijwilligers of door betaalde krachten. Vaak is er sprake van een combinatie van beiden. Dat geeft een boeiende dynamiek. Voor de beroepskracht is het vaak een uitdaging om met beperkte tijd en middelen te voldoen aan de verwachtingen van zowel bestuurders als vrijwillige medewerkers. Veel onderwerpen vragen de aandacht, veel betrokkenen hebben ook adviezen hoe het beter kan. Maar de praktijk is weerbarstig. Voor je het weet zit de beroepskracht in een eenzame positie en krijgt het kerkelijk bureau een stoffig en stroperig imago.

Wij ondersteun(d)en diverse kerkelijke bureaus bij het optimaliseren van de processen en fungeren als klankbord voor zowel beroepskracht als bestuurders.

Organisaties verzamelen gegevens in hun databases. Vaak zonder duidelijke strategie. In ieder geval is de strategie vaak niet bekend bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse invoer en verwerking van de gegevens. In een business intelligence project kijken we systematisch naar de informatiebehoefte van een organisatie en bepalen dan waar welke gegevens moeten worden vastgelegd en welke rapportages nodig zijn om de gegevens om te zetten naar de gewenste (stuur)informatie.

Diensten voor profit en nonprofit

Het onderscheidend vermogen

Diensten voor profit en nonprofit

Het onderscheidend vermogen

Optimaliseren

Kantooromgevingen

Projectmanagement

Implementaties

Interim Management

Optimaliseren

Financiële administratie

Intern Controller

Optimaliseren

kerkelijke bureaus

Business

Intelligence

Aandacht voor mensen. Verstand van processen en systemen.

Aandacht voor mensen. Verstand van processen en systemen

De brug tussen mens & proces

Aandacht voor mensen.

Verstand van processen en systemen

De brug tussen mens & proces

Aandacht voor mensen.

Verstand van processen en systemen

Logo Hans van der Ploeg Consultancy

Enter your text here

Enter your text here

De brug tussen mens & proces

De brug tussen mens & proces