Hans van der Ploeg Consultancy is gespecialiseerd in het optimaliseren van processen en systemen. Met kennis en kunde precies op het snijvlak van ICT en organisatie. Enerzijds de mensen (het individu, het team, de onderlinge samenwerking en afspraken) en anderzijds de processen en de systemen.

 

Door jarenlange ervaring met implementatie- en optimalisatieprojecten op het gebied van CRM en boekhoudkundige systemen weten wij dat succes alleen mogelijk is als op beide terreinen de zaken professioneel worden aangepakt.

 

Onze kracht ligt in ons analytische vermogen en gedegenheid. Verbindend. De brug tussen mensen en zaken. Complexe situaties inzichtelijk maken voor alle betrokkenen. Strategisch en concreet operationeel. Die vertaalslag blijkt in de praktijk vaak de sleutel tot het succes van een implementatie of veranderproces.

Het beste halen uit je mensen en systemen?

Onze diensten zijn gericht op het optimaliseren van processen en systemen. Wat ons uniek maakt is dat we dit altijd doen vanuit een mensgerichte benadering. Het zijn per slot van rekening mensen die moeten werken in het proces en met het systeem. Deze benadering lijkt zo logisch en dus vanzelfsprekend. Onze jarenlange ervaring heeft ons echter doen beseffen dat onze aanpak hierin uniek is en bijdraagt aan het succes van je implementatie of veranderproces. En daarmee aan je organisatie.

Optimaliseren rapportages

 

Bij Bible League, een stichting voor wereldwijde bijbelverspreiding, was er vanuit het bestuur onvrede over de financiële rapportage.

 

Lees meer >  

Herstructureren kantoor

 

Door een pragmatische aanpak, waarbij alle medewerkers werden betrokken, is er een nieuwe structuur neergezet. 

 

Lees meer >  

Implementatie nieuw CRM

 

Bij IFES-Nederland, een landelijke koepelorganisatie voor studenten-verenigingen, zijn alle kantoor-systemen volledig vernieuwd. 

 

Lees meer >  

Fuseren en centraliseren

 

Bij de Protestante gemeente te A'foort is een fusie doorgevoerd van de kerkelijke bureaus (hervormde, gereformeerde en lutherse). 

 

Lees meer >  

Optimaliseren van processen en systemen

Voor nonprofit & profit

Projecten uitgelicht

Optimaliseren van processen en systemen

Voor nonprofit & profit

Onze kracht ligt in ons analytische vermogen en gedegenheid. Verbindend. De brug tussen mensen en zaken. Complexe situaties inzichtelijk maken voor alle betrokkenen. Strategisch en concreet operationeel. Die vertaalslag blijkt in de praktijk vaak de sleutel tot het succes van een implementatie of veranderproces.

Hans van der Ploeg Consultancy is gespecialiseerd in het optimaliseren van processen en systemen. Met kennis en kunde precies op het snijvlak van ICT en organisatie. Enerzijds de mensen (het individu, het team, de onderlinge samenwerking en afspraken) en anderzijds de processen en de systemen.

 

Door jarenlange ervaring met implementatie- en optimalisatieprojecten op het gebied van CRM en boekhoudkundige systemen weten wij dat succes alleen mogelijk is als op beide terreinen de zaken professioneel worden aangepakt.

Het beste halen uit je mensen en systemen?

Optimaliseren van processen en systemen

Voor nonprofit & profit

Het beste halen uit je mensen en systemen?

Projecten uitgelicht

Aandacht voor mensen. Verstand van processen en systemen.

Aandacht voor mensen. Verstand van processen en systemen.

De brug tussen mens & proces

Aandacht voor mensen.

Verstand van processen en systemen.

De brug tussen mens & proces

Logo Hans van der Ploeg Consultancy

Enter your text here

Enter your text here

De brug tussen mens & proces

Optimaliseren Kantooromgevingen
Projectmanagement Implementaties
Interim Management
Optimaliseren Financiële administratie
Intern Controller
Optimaliseren kerkelijke bureaus
Business Intelligence

De brug tussen mens & proces

Optimaliseren Kantooromgevingen
Projectmanagement Implementaties
Interim Management
Optimaliseren Financiële administratie
Intern Controller
Optimaliseren kerkelijke bureaus
Business Intelligence